Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2015

Εορτασμός Μικρών Διονυσίων - Minor Dionysia Celebration


Τηρώντας τον εν Οίκω Τελεστικό μας Κύκλο, και αυτό τον Δεκέμβριο, Τελέσαμε Ιεροπραξία εορτάζοντας τα Μικρά Διονύσια, και ολοκληρώνοντας έτσι την απαραίτητη προετοιμασία μας για τον Εορτασμό του Χειμερινού Ηλιοστασίου-Τριεσπέρου ο οποίος ακολουθεί στη συνέχεια, και πρόκειται, Θεών Ευμενών, να πραγματοποιηθεί από τον Οίκο μας τη νύχτα της 21ης Δεκεμβρίου.
..................................................................................................................................

Preserving our House’s Annual Rite Circle, we have Honored Great God Dionysus, by Celebrate the Minor Dionysia and by this Rite, we had concluded our needful preparations heading for the Winter Solstice-Triesperon Celebration, that our House will Celebrate by the willing of the Gods, during the Night on 21st of December.
 


Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2015

Τα Εμβλήματά μας στη νύχτα τους / Our Emblems through their night
Τα Έθνη της Ευρώπης μαζί. Όρθιοι και Υπερήφανοι στα πολιτισμικά ερείπια της Νεωτερικότητας.

Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, Μέλη και Φίλοι του Οίκου μας αλλά και από τους Σλοβένους Αδελφούς μας ( Slovenski Staroverci), δώσαμε το παρόν, στη Συναυλία των Ρώσων
Arkona και των Φιλανδών Korpiklaani  στην Αθήνα.
Τιμώντας τα μέλη των σχημάτων που βρέθηκαν πρώτη φορά στην Ελλάδα, σχηματίσαμε μία αλυσίδα με Εμβλήματα των Ευρωπαϊκών Παραδόσεων, δηλώνοντας προς κάθε κατεύθυνση, ότι είμαστε πάντοτε Όρθιοι ανάμεσα στα άτακτα ερείπια του σύγχρονου πολιτισμού.
Έλληνες, Ευρωπαίοι, Εθνικοί! Μία Ήπειρος, Πολλά Έθνη! Ζωντανοί και Υπερήφανοι!
Δεν θα σβήσει ποτέ αυτή η Φωτιά!

Οίκος
Ελλήνων Εθνικών - ΘύρσοςThe Nations of Europe Together. Standing Proud amongst the cultural remains of Modernity.

This Saturday, October 31st, Members and beloved Friends of our House, as well with Slovenian brothers (Slovenski Staroverci), gathered at the concert of the Russian band Arkona and Finns Korpiklaani in Athens.
Honoring the band members that had their first visit in Hellas, we formed a chain with Emblems of the European Traditions, declaring in every direction that we are always Standing between the scattered ruins of modern civilization.
Hellenes, European, Nationals! One Continent, Many Nations! Live and Proud!
This Fire will never extinguish!

House of Hellenes Ethnikoi- ThyrsosA Glory To You, Rus!

Mother Earth is great, Rus The Great!
Oh, how wide are your lands,
Through the golden fields
Dazhdbog’s children came there.
Through the old eternal thickets,
Through the distant lands,
Our native brothers began their way –
They are Dazhdbog’s sons.
Raising our menacing flags up,
We’ll revive the Rus of Bygone times!
We’ll keep the testament of Prav
I swear to the Gods!
Oh, Mother-night, daughter of Svarog,
I beg you to hide the ancient behests of ancestors,
I beg you to hide them from an evil eye of enemy
In the thickets of holy forests.
My heart was dying down
When I said words hardly breathing:
“A glory to you, my dear mother!
A glory to you, Russian soul!
Through the old eternal thickets,
Through the distant lands,
Dear brother, let us say:
“A glory to you, Rus, my Land!”

Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2015

Απόδοση Τιμών στους Μαραθωνομάχους / Honoring Rite to the Fallen of Marathon

Ο Οίκος του Θύρσου, παραβρέθηκε με αρκετά από τα Μέλη της Σύναξής του, στην Τελετή Απόδοσης Τιμών στους Πεσόντες Μαραθωνομάχους που διοργανώθηκε , όπως πάντοτε, από το Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών.
Αυτή τη φορά, η παρουσία μας στην Τελετή του Επισήμου Φορέα της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας, είχε ακόμη μεγαλύτερη σημασία για εμάς και μας γέμισε με ακόμη περισσότερη χαρά, καθώς ο Οίκος μας, δέχτηκε μεγάλη Τιμή από τον Φορέα μας, από τον οποίον δεχτήκαμε το δώρο ενός χειροποίητου Βωμού, ο οποίος από εδώ και πέρα θα βρίσκεται στον Οίκο μας, καθώς και σε κάθε Ιεροπραξία που θα τελείται οπουδήποτε από εμάς. Ευχαριστούμε θερμά τον Φορέα μας, καθώς και τον τεχνίτη που τον δημιούργησε με τόση προσοχή.


Επίσης, είχαμε την απεριόριστη χαρά, να ενωθεί μαζί με τα Μέλη του Οίκου μας, ο αγαπημένος Φίλος Nejc ,  εκπροσωπώντας  Επισήμως την Εθνική Θρησκεία της Σλοβενίας, συνεχίζοντας να χτίζουμε από κοινού τις Γέφυρες Αλληλεγγύης και Συνεργασίας ανάμεσα στα Έθνη μας.
Όπως αποδεικνύεται, για όποιον μπορεί να παραμερίσει τα πολλαπλά πέπλα το χρόνου και να διακρίνει με μία πιο ιδιαίτερη και σιωπηλή ματιά, οι άνθρωποι που μάχονται ως Υπερασπιστές, οι οποίοι προσφέρουν ακόμη και τη ζωή τους για την Οικογένειά τους, τους Βωμούς τους, τη Γη τους και το Έθνος τους, ποτίζουν πολύ πιο βαθειά με τον αγώνα και το αίμα τους το Δέντρο των Ελευθέρων Εθνών, από όσο η Ιστορία μόνη της μπορεί να καταγράψει ή οι αδιάφοροι άνθρωποι να διακρίνουν.
Δόξα Αιωνία, Άσβεστη Μνήμη για τους Πεσόντες και Μαχητές του Μαραθώνος!

Οίκος Ελλήνων Εθνικών
Θύρσος

The House of Thyrsos, attended the Rite for those who fell at Marathon battle, as always prepared and arranged, by the Supreme Council of the Ethnikoi Hellenes, (Y.S.E.E) .
This time, our presence in the Rite of the Official Organization of the Hellenic National Religion was more important for us and filled us with even more joy, as our House was widely honored from our Officials, from whom we received the gift of a handmade Altar, which from now on, will be placed in our House’s Headquarters, and on any rites that will be celebrated anywhere from us. We thank YSEE, and the craftsman who created the Altar with such care.


We also had the unlimited pleasure to join the members of our House, with our very dear friend Nejc, representing the Officially National Religion of Slovenia, continuing our common efforts for build the bridges of solidarity and cooperation between our Nations.
As it turns out, for anyone who can set aside the multiple veils of time and to discern a more special and silent glance, people who fight as Defenders, who even offer their own lives for their families, their Altars, Soil and their Nation, irrigate far more deeply with their fight and their blood, the Tree of Free Nations, than history itself cannot record precisely or indifferent people can distinguish.
Glory Eternal, Unquenchable Memory for the fallen, and all fighters of Marathon!

House of Ethikoi Hellenes
Thyrsos
Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015

Ευχές για την Ισημερία / Wishes for the Equinox

    Ο Οίκος Ελλήνων Εθνικών του Θύρσου, στέλνει τις ευχές του για την Φθινοπωρινή Ισημερία.
        Όσο και αν η Ισορροπία δείχνει να διασαλεύεται όλο και πιο πολύ στις κοινωνίες των ανθρώπων, εμείς, τα Παιδιά των Εθνών, αισθανόμαστε σίγουροι, ως συμμετέχοντες συνειδητά, στον Φυσικό Κύκλο της Ζωής όπως αυτός προστατεύεται από τους Νόμους των Θεών και Θεαινών μας.
 Διανύουμε τη διαδρομή που μας ορίστηκε μέσα στη Φυσική ροή, και εργαζόμαστε εντός της κοινωνίας, για την Ευταξία, την Εθνική και την Ευρωπαϊκή μας Ταυτότητα.
Με την Εορτή της Ισημερίας, θα θέλαμε να προϊδεάσουμε επίσης κάθε Φίλη και Φίλο του Οίκου, για μία Δράση μας, η οποία σε σύντομο χρονικό διάστημα θα λάβει την εκκίνησή της από την Αθήνα προς άλλες περιοχές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Δεν θα αργήσουν να ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες.

Καλή Ισημερία στα Έθνη, στις Αδελφές, τους Αδελφούς, τους Πολύτιμους Φίλους και τους Ευγενείς συμμάχους μας.


Οίκος Ελλήνων Εθνικών
«Θύρσος»The House of
Ethnikoi Hellenes “Thyrsos”, sends our wishes for the Autumnal Equinox.
Even if the balance seems to be disturbed more and more in human societies, we, the Children of the Nations, feel sure and confident, as participants consciously, in the Natural Cycle of Life as it is protected by the Laws of our High Gods and Goddesses.
 
We stay calm in the path set for us in the natural course, and we work within the society, for the Eutaxia, for the Protection of our National and European identity.
On the occasion of Equinox, we take the opportunity to prejudice, for one Action that in a short time will take its launch from Athens to other regions across Europe. News about it will soon be delivered.

A Healthful Equinox to the Gentiles, the Sisters, the Brothers, the Precious friends and our Noble Allies.


House of Ethnikoi Hellenes
"Thyrsos"

   

Περιοδικό "Ιδεών Άντρον"

Περιοδικό "Ιδεών Άντρον"
Επίσημη έκδοση της Οργάνωσης "Θύρσος Έλληνες Εθνικοί"