Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2014

Είναι πάντα Ζωντανός, μας Οδηγεί και μας Εμπνέει


Σαν σήμερα, στις 26 Ιουνίου του "363", ο Αυτοκράτοράς μας πέρασε στα Πεδία των Ηρώων.
Αιώνια Δόξα Τιμή και Μνήμη!

(Οι εκδηλώσεις Τίμησης από τον Οίκο Ελλήνων Εθνικών του Θύρσου, βρίσκονται από την 25η του Ιουνίου σε εξέλιξη, και θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες περί της διεξαγωγής τους με την αποπεράτωσή τους.)

Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2014

The Sun Reigns - Ο Ήλιος Βασιλεύει


Από την Ιερή Αττική Γη, από όπου και οι φωτογραφίες, όσο και σε άλλα σημεία της Ελλάδος, του εξωτερικού, ακόμη και επί της ανοιχτής Θάλασσας όπου ταξιδεύουν εργαζόμενοι, τα Μέλη και οι Φίλοι του Οίκου,
Υποδεχτήκαμε την 21η του Ιουνίου τον Πατέρα μας.
Αιώνια η Δόξα του Χρυσοφλεγή Βασιλέα!

From the Sacred Attica Land, where these captures has been made, as well with numerous places along Hellas, even on the open seas where they travel working, Members and Dear Friends of our House we Hailed and Welcomed on the 21st of June our Father.
Eternal Glory to the Golden-Fire King!

Σάββατο, 21 Ιουνίου 2014

Καλό Ηλιοστάσιο - Great and Happy Solstice

Ο Οίκος του Θύρσου, υποδέχτηκε σήμερα το πρώτο Φως με Τιμές, μετά από ολονύκτια παραμονή μας στον χώρο της Ιεροπραξίας, τον Βασιλέα Ήλιο.
Το Στέμμα του Πατέρα, τα μύρια Άστρα, Οδηγοί μας και το Ζωογόνο Πυρ, οι Φλόγες που αποστέλλονται προς τη Γη, να ευλογούν τα Έθνη πάντα και να τα εμπνέουν προς την Αρετή.
Χρόνια Πολλά με Σοφία, Καλό Ηλιοστάσιο!


The House of Thyrsos, with Honors, welcomed today The First Light- The King Sun, after an all night long staying in the place were our Rite has taken place.
The Crown of our Father, the myriad Stars, our Guides, and the Life giving Fire, the Flames that fertilize the Earth, may Bless the Natιons always, and may they inspire them towards Arete.
A long years time may be with Wisdom, and a Great Happy Solstice!Τρίτη, 3 Ιουνίου 2014

Θερινό Ηλιοστάσιο / Summer Solstice

"Ο Μεγάλος Εορτασμός για το Θερινό Ηλιοστάσιο στις 21 του Ιουνίου, σηματοδοτεί για τον Οίκο μας την ολοκλήρωση και ενός μικρού Γενέθλιου Κύκλου, που σε αυτή τη στροφή του φέρει μαζί του μεγαλύτερες προσδοκίες, ευρύτερους σχεδιασμούς για το μέλλον πάντα με τη βοήθεια των Αθανάτων πρώτα, καθώς επίσης φέρει μαζί του και την πραγματοποίηση ενός σημαντικού γεγονότος για τον Οίκο μας, κάτι για το οποίο θα αναφερθούμε στις επόμενες ημέρες με λεπτομέρειες."....
http://thyrsos.gr/newsreportsummersolsticehellenic2790.html
 Beacons for the Glory of our Father, the Hyperion Sun!

The Great Celebration of the Summer Solstice on June 21st, marks the completion for our House, a small birthday Cycle, which on its turn, brings along great expectations, broader plans
for the future, always by the assistance of the Immortals Gods first, as well it brings together the making of an important event for our House , something for which we will refer in the next days with more details...
http://thyrsos.gr/newsreportsummersolsticeenglish2790.html