Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2015

Επίσημος Χαιρετισμός του Οίκου του Θύρσου στο Συνέδριο των Σλαβικών Εθνικών Θρησκειών / Official Greetings from the House of Thyrsos, to the Slavic Congress

Από τις 15 Αυγούστου, πραγματοποιήθηκε στη Λουμπλιάνα της Σλοβενίας, το ετήσιο Συνέδριο-Συνάντηση, των Σλάβων Εθνικών με τη συμμετοχή πολλών οργανώσεων που εκπροσώπησαν πολλά από τα Σλαβικά Έθνη.
Μετά από επαφές μας το προηγούμενο διάστημα με τους Σλοβένους Αδελφούς μας, της Slovenci Staroverci, και από τον «Staroslavov hram» (Ναό του Σταροσλάβοβ), δηλαδή, από την Επισήμως αναγνωρισμένη Εθνική Θρησκεία στη Σλοβενία και την πρόσκληση που Τιμητικά και με πολύ χαρά λάβαμε, ο Οίκος μας, απέστειλε Επίσημο Χαιρετισμό προς τους Σύνεδρους, ευχόμενοι από πλευράς μας κάθε επιτυχία, ευελπιστώντας στην συνεχόμενη επικοινωνία ανάμεσά μας, στη διαρκή ενδυνάμωση των σχέσεών μας, και σε κάθε δυνατή μελλοντική συνεργασία μας στη βάση των κοινών μας προοπτικών εντός της ευρύτερης και κοινής μας Πατρίδας, της Ευρώπη.

 Στις εικόνες, ο Χαιρετισμός μας καθώς και μερικά χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από το Συνέδριο των Σλάβων Εθνικών.

Περισσότερες λεπτομέρειες στη Σλοβένικη Εθνική διάλεκτο, στην Ιστοσελίδα των Αδελφών μας:

http://www.staroverci.si/sl/rodnoverje/rodoved/item/334-veca-2015.html  On the 15th of August, in Ljubljana Slovenia, the Congress of the Slavic Nations had taken place
with the attendance of many representants from various Slavic Nations.
After our contacts during the last recent period, with our Slovenian Sisters and Brothers of the Slovenski Staroverci and the Temple of Staroslav, the Official recognized Ethnic Religion of Slovenia, and the Honorable invitation we have received by them with great joy, our House, has sent an Official Salutation and Greetings to the Congress members, wishing them every success, and to express our sincere hope for keep our communication channels wide open, creating a more solid base of interactive affairs and to work together on matters of common interest within our common Homeland, Europe.

On the images, our Official Salutation and some photos from the Slavic Congress
more information on the Official Site of our Slovenian Brothers and Sisters:
http://www.staroverci.si/sl/rodnoverje/rodoved/item/334-veca-2015.html

Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2015

"Sonne Hagal - Odin". Φωτιά μέσα στις ερμητικά κλειστές ψυχές. / Setting fire in the wide shut souls

Το πιο όμορφο, και για αυτό επικίνδυνο, με τους στίχους σε ένα τραγούδι ή σε ένα ποίημα, είναι ότι αυτοί βρίσκουν τις ανοιχτές χαραμάδες που έχει μία προσωπικότητα, εισέρχονται εντός και σκορπίζουν φωτιά στα μύχια.
Αναλόγως με το τι κρύβει κανείς μέσα του και είναι ξερό, διψασμένο και αναζητεί να διαφύγει έστω και ως βίαιος καπνός, οι φλόγες των στίχων, σε αυτό ακριβώς θα βάλουνε φωτιά.
Το παρακάτω τραγούδι των αγαπημένων Sonne Hagal, μπορεί με ευκολία να βάλει φωτιές κάτω και από τα πιο κλειδωμένα βλέφαρα.
Γνωρίζω ότι κάποιοι, αν υποπέσει στην αντίληψή τους, μπορεί και να εξαγριωθούν.
Αλλά, αυτή ακριβώς είναι και η Θέλησή των στίχων.
Να υπενθυμίσει ότι είναι ασταμάτητοι.."Οι ρούνοι θα σε χαιρετίσουν,
 άκου λοιπόν προσεκτικά.
Ποτέ δεν θα σταματήσουμε, μέχρι να έχουμε τη νίκη μας!
Μην προσπαθήσετε να μας πολεμήσετε
θα είστε εσείς το θύμα, εσείς!
Ο αγώνας μας συνεχίζεται
και θα είναι το τελευταίο που θα κάνουμε!
Είμαστε η υπερηφάνεια της Ευρώπης
και βαδίζουμε στη γραμμή!
Οι Θεοί μας, μας καθοδηγούν
μέσα από όλους τους χρόνους..
Προστατευμένοι με τον Χάγκαλαζ,
είμαστε ακατανίκητοι!
Θέτουμε τη στάση μας,
την ευλογία του Όντιν, και σιδερένια θέληση!
Όντιν!
Όντιν!
Όντιν!
Όντιν!
Όντιν!
"

The most beautiful, and therefore dangerous, with the lyrics in a song or a poem, is that they find the open cracks that a personality
had, entering into and scatter the fire in the very depths.
Depending on what one conceals inside and is far dry, thirsty and seeks to escape even as violent smoke, the flames of the lyrics, that is exactly what firing.
The following song of the favorite Sonne Hagal, can easily set fires with gigantic flames even behind the most locked eyelids.
I know that some people, if they come across on this song and its lyrics will be angry.
But this is precisely the Will of the lyrics of the Song.
To recall, that it is truly unstoppable..

" The runes will hail on you
so listen carefully
we'll never stop until we have our victory!
Don't try to fight us
you'll be the victim' you!
Our fight is going on
and its the last thing we'll do!
We are europes pride
and were marching in the line!
Our Gods are guiding us
through all the times...
Embalmed with hagalaz,
were unconquerable!
We set our stance,
Odin's blessing, and iron will!
Odin!
Odin!
Odin!
Odin!
Odin!
"

Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2015

Έθνος, διεστραμμένο στη μετάφρασηΑτελείωτα άρθρα, αναζητούν τα αίτια για τη διαρκή κατάρρευση της χώρας, προσπαθούν να χαρτογραφήσουν από τα ποιο απίθανα ή τα ποιο εμφανή μονοπάτια, αυτά των συμπτωμάτων όμως, αναζητούν πρόσωπα της «επικαιρότητας» ή μόνον λίγων ετών πιο πίσω, μένοντας όμως σταθερά προσκολλημένοι στην τεχνοκρατική επεξήγηση, δηλαδή, εμμένουν στο να αντιλαμβάνονται τα πράγματα, ακριβώς όπως το θέλει, ή μάλλον όπως το απαιτεί η εποχή μας και αυτοί που προσωρινά, κυριαρχούν. Αντιλαμβάνονται και επεξηγούν τα πάντα μέσα από μία οικονομική προοπτική.
 Ένα φίλτρο πραγματικά ισχυρό καθώς αναγκάζει τον φέροντα τις συγκεκριμένες διόπτρες, να είναι έτοιμος ανά πάσαν ώρα και στιγμή, να αλλάζει πλήρως κατευθύνσεις, απεμπολώντας κάθε προηγούμενη πορεία, χωρίς καν να προσπαθεί να κατανοήσει, να αντιληφθεί ή έστω να διορθώσει τις όποιες προηγούμενες επιλογές και κατευθύνσεις είχε.
Μπορεί λοιπόν, για την αποφυγή ενός κινδύνου, κάποιος να προσπαθήσει να αλλάξει όλα αυτά τα δομικά στοιχεία που αποτελούσαν το όποιο ποιοτικό ή ποσοτικό «είναι» του, ώστε σχεδόν ως κάτι εντελώς νέο, να διέλθει από τις πιο επικίνδυνες ατραπούς που τον τρομάζουν, σχετικά αλώβητο. Ατιμασμένο πλήρως μεν, αλλά φαινομενικά αλώβητο Όμως, αρκετά με έναν θεωρητικό πρόλογο.
Ας τα βάλουμε σε πρακτική εφαρμογή, άμεσα και κατανοητά.
Νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί, ότι η Παιδεία μίας χώρας, ενός συγκροτημένου κράτους στο σήμερα, καθορίζει εν πολλοίς, την πορεία ολόκληρου του Έθνους.
 Τη δημιουργία πολλών συλλογικών αποφάσεων που μακροπρόθεσμα θα επηρεάσουν γενεές επί γενεών. Ή πιο ρεαλιστικά, η Παιδεία που ανέθρεψε τις εξουσιαστικές ελίτ θα αποτελέσει την πραγματικότητα του αύριο.
  Τι συμβαίνει λοιπόν, όταν ένα Έθνος, σέρνεται να σχηματίσει μία ψυχοσύνθεση που δεν το αφορά στη Φυσική του μορφή; Μία ψυχοσύνθεση που το κάνει να αναγνωρίζει τους προγόνους των σημερινών κατοίκων από σχεδόν εχθρούς, γιατί «κατεδίωξαν τον χριστιανισμό» έως απλώς..νεκρούς;
 


Τι γίνεται όταν ένα Έθνος, διασπά βιαίως τα δομικά χαρακτηριστικά του για να μπορέσουν αυτοί που του έχουν επιβληθεί να το καταπιούν και να το υπερκεράσουν, χωρίς ούτε να το αξίζουν, ούτε να του αντιπαρατεθούν στα πολιτισμικά επιτεύγματα που σε φυσική αυτοκυριαρχία και αυτοδιάθεση έχει επιτύχει ;
Τι συμβαίνει όταν ένα Έθνος έχει την αίσθηση ότι το θεμέλιο χαρακτηριστικό του, αποτελούσε το «μελανό σημείο» του και δικαιώθηκε μόνον, όταν αυτό, αποδομήθηκε και βιαίως έγινε απόπειρα αντικατάστασής του;
Τι συμβαίνει, σε μία προσωρινή τελεία των ατελείωτων ερωτημάτων, όταν ένα Έθνος διαπαιδαγωγείται με αφηρημένες και διαρκώς ανεφάρμοστες έννοιες με εντέχνως δημιουργημένα αδιέξοδα, που καταλήγουν σε μία όλο και πιο μακρινή ελπίδα λύτρωσης τους;
Ας δει ο αναγνώστης λοιπόν, που μπορεί να αναρωτιέται, μερικές φωτογραφίες, που κάποιοι έχουν ήδη εντυπώσει μέσα τους λόγω ηλικίας, αλλά μπορεί, πλέον, να μην το θυμούνται.
Ας διαβάσει ο κάθε ένας και η κάθε μία, μερικά χαρακτηριστικά αποσπάσματα από την Παιδεία που γαλούχησε τη γενιά που τώρα κυριαρχεί στην «παραγωγική της ηλικία», ώστε να δούμε αν μπορούμε να δώσουμε μερικές απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα.

Το ταχύτατο μικρό μας ταξίδι, ξεκινά με αποσπάσματα από το βιβλίο της «Ρωμαϊκής και Βυζαντινής Ιστορίας», της Ε’ Δημοτικού που διδάσκονταν τα παιδιά των δημόσιων σχολείων στο περασμένο «1984», αλλά και τα παιδιά μεγάλου Ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου πιο πολλά χρόνια πριν.

Ακολουθούν, αποσπάσματα από βιβλίο του «1991» βιβλίου Θρησκευτικών Λυκείου,
και τελειώνουμε με ένα και μόνο, χαρακτηριστικό απόσπασμα από το ανάλογο βιβλίο θρησκευτικών της Β’ Λυκείου, που διδάσκονται σήμερα τα παιδιά.

Ο καλοπροαίρετος και μόνον αναγνώστης, αυτός που ακόμη διατηρεί μία κάποια γενναία αντίσταση στο να πείθεται, ότι ένα Έθνος καθορίζει τη διαδρομή του και οι άνθρωποι την καθημερινότητά τους, με το αν έχουμε «capital control» ή όχι, με το αν πουλάει ή όχι το Χρηματιστήριο Αξιών, ( μα διάβαζε άνθρωπε! Αξίες που μετατρέπονται σε χρήματα σου λένε!).
Αυτός ο αντιστεκόμενος ακόμη αναγνώστης, ας σκεφθεί, όσο μπορεί, για το ποιοι θα επιλέξουν και πάλι να φορέσει το Έθνος μας, απλώς την επόμενη στολή κατάδικου, του επόμενου διαχειριστή μας, για να την βγάλουν καθαροί και να μπορέσουν να επιπλεύσουν, όπως κάθε φορά φρόντιζαν σε κάθε ιστορική στιγμή.
Ας απαντήσει μόνος του, σε ένα τελευταίο ερώτημα, τουλάχιστον, που τίθεται εδώ:

- Ποιος, ποια είσαι;

Ας δούμε τα χαρακτηριστικά αποτυπώματα του ημερολογίου των προσωρινών νικητών:

"1984""1991"


Σήμερα, όπως θα ήθελαν να έχουν τα πράγματα.Σάββατο, 15 Αυγούστου 2015

Συνέργεια - SynergyThere is a reflection on every man’s and every woman’s soul.
A reflection, that reveals where your heart really belongs to. What the destination was since the very beginning.
As time is really nothing than an artificial consideration of mater decaying in front of our eyes, the Homeland of each Soul, has nothing to do with the evolution of technology or the evolution of science on the battle against natural decay. We could still have our mind and Spirit clean and Prosperous than enslaved, a condition we feel more or less today.
 It is up to each one and up to synergy of the people of common ethos to arrive safely in the genuine Homelands.
Synergy. A magical word.

 Υπάρχει μία αντανάκλαση μέσα στο είναι καθενός μας.
Μία αντανάκλαση που αποκαλύπτει που βρίσκει Πατρίδα η καρδιά σου. Που βρισκόταν ο αληθινός προορισμός σου από την αρχή.
Καθώς ο χρόνος δεν αποτελεί τίποτε άλλο παρά μία τεχνητή κατασκευασμένη αντίληψη για να αντιληφθούμε τη φθορά της ύλης, η αληθινή και αδιατάρακτη Πατρίδα, δεν επηρεάζεται καθόλου μέσα από την εξέλιξη της τεχνολογία ή των επιστημών στη μάχη ενάντια στη φυσική φθορά μας.
Θα μπορούσαμε, εξελισσόμενοι, να διατηρούμε Ψυχή και Νου καθαρούς και ευημερείς, παρά δέσμιους και υποταγμένους όπως λίγο ή πολύ αισθάνονται όλοι σήμερα.
Η διαδρομή είναι ανοιχτή, και αποτελεί μόνον απόφαση εκάστου και ταυτόχρονα απόφαση για Συνέργεια όλων των ανθρώπων των κοινών Εθών για να βαδίσουν με ασφάλεια συνειδήσεως προς την Αυθεντική μας Πατρίδα.
Συνέργεια. Μία μαγική λέξη.


Κυριακή, 2 Αυγούστου 2015

Ανακοίνωση 026/ 2-8-"15" : Κανένα καταφύγιο ή παραχώρηση στους "άγγελους της Λήθης".Αναδημοσιεύουμε και συνυπογράφουμε κατά γράμμα την ανακοίνωση του Επισήμου Φορέα της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας σχετικά με τη δυσάρεστη, αλλά όχι και ασυνήθιστη ή πρωτόγνωρη, στάση αρχικής απόρριψης από το Ελλαδικό Κράτος, του αιτήματος των Ελλήνων Εθνικών, όπως πλήρως στοιχειοθετήθηκε και κατατέθηκε προς κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, με όλα τα απαραίτητα νομικά δικαιολογητικά που καλύπτουν όλες τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος,  ώστε να αποκτηθεί  –επιτέλους!-  το καθεστώς της νομικής αναγνώρισης και προστασίας της  Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας.
Καλούμε λοιπόν και εμείς με τη σειρά μας, τα Μέλη του Οίκου μας, τους Φίλους καθώς και κάθε έναν Έλληνα που αισθάνεται ακόμη μη ακινητοποιημένος ή υπό αργία, να συνδράμει με κάθε διαθέσιμο

μέσο, την προσπάθεια που θα λάβει χώρα στο αμέσως επόμενο διάστημα ώστε να ακυρωθεί το γρηγορότερο δυνατόν και να μεταβληθεί, η ιστορικά τοξική, αρχική απόφαση του Πρωτοδικείου, που ουσιαστικά επιχειρεί να προσβάλει όχι απλώς την Ιστορικότητα της Ε.Ε.Θ., αλλά τολμά επιπλέον, με νομικίστικες και μάλλον αυθαίρετες δικαιολογίες, να προσπαθήσει να αυτό-ακυρώσει, και ίσως όχι τυχαία, την ίδια την Πολιτισμική συνέχεια του Έθνους.
Καμία δικαιολογία από κανέναν, και κανένα απολύτως επιχείρημα δεν μπορεί να ευσταθεί ως προς αυτό για να το προσπαθήσει.
Όπως καμία δικαιολογία δεν θα ευσταθεί για όσους Έλληνες, που αυτοπροσδιορίζονται ως Εθνικοί, μπορεί να έχουν τη δυνατότητα να συνδράμουν ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ, για τη ματαίωση της απόπειρας φίμωσης μας, και δεν συνταχθούν από κοινού για το Σκοπό αυτόν.
Αν το Ελλαδικό κράτος, το έχει πάρει απόφαση, εκτός του να παραμένει οικονομικό προτεκτοράτο και υπό πλήρης εξαρτήσεως υποζύγιο για κάθε έναν που το επιθυμεί σε αυτά τα χρόνια, επιπλέον να αυτοακρωτηριαστεί και πολιτισμικά, εμείς δεν πάει να πει ότι το δεχόμαστε, πόσο μάλλον να συνδράμουμε σιωπηλά ως προς τις καταθλιπτικές αποφάσεις του.
Η Ιστορία τοποθετεί στα σκονισμένα ράφια της, μόνον όσους το επιθυμούν οι ίδιοι να σαπίσουν εκεί.

Οίκος Ελλήνων Εθνικών – «Θύρσος»

Ακολουθεί, η ανακοίνωση του ΥΣΕΕ:
ΤΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ» ΚΡΑΤΟΣ ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΟ ΠΟΥ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΓΕΤΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ» ΚΑΙ «ΕΘΝΙΚΗ»!
Ανακοίνωση 301/02.08."2015"

Για μία ακόμη φορά, το «Ελληνικό» Κράτος απέδειξε ότι δεν έχει αποβάλει τα βυζαντινά και μεσαιωνικά «χούγια» του, και, αδυνατώντας να τιμήσει με αξιοπρέπεια τους δικούς του νόμους (επί του προκειμένου τον ν. 4301/2014), απέρριψε μέσω του Πρωτοδικείου του την υπογραμμένη από εκατοντάδες Έλληνες Εθνικούς αίτηση για να αποκτήσει επιτέλους νομικό πρόσωπο θρησκευτικού χαρακτήρα η προαιώνια, αυτόχθων και, παρά τους απηνείς διωγμούς από τον Χριστιανισμό, ιστορικά συνεχής έως τις ημέρες μας Ελληνική Εθνική Θρησκεία.

Το πρόσχημα για αυτή την απόρριψη προσβάλλει ευθέως την νοημοσύνη και την ιστορική γνώση του μέσου μορφωμένου ανθρώπου: οι θρησκευτικοί όροι «Ελληνική Εθνική» και «Έλληνες Εθνικοί» προκαλούν, λέει, σύγχυση στο κοινό! Σε ποιο κοινό; Στο κοινό, που με δική του αποκλειστική ευθύνη το συγκεκριμένο Κράτος με την απροκάλυπτα κατηχητικού χαρακτήρα «παιδεία» του, το έχει αφήσει σε πλήρη μεσάνυχτα σχετικά με την Θρησκεία μας; Σχετικά με την Θρησκεία που πολλούς αιώνες πριν την ίδρυση του Χριστιανισμού, αλλά ακόμα και σήμερα, είχαν και εξακολουθούν να έχουν παλιά όλοι και σήμερα κάποιοι από τους Έλληνες, και βεβαίως αυτή δεν είναι ούτε «ειδωλολατρική», ούτε «παγανιστική», ούτε «δωδεκαθεϊστική».

Η παραδεδομένη Θρησκεία μας, καθιερώθηκε να αυτοπροσδιορίζεται ως «Ελληνική Εθνική» στην Τεργέστη το 1730. Έως τότε λεγόταν σκέτα «Ελληνισμός». Ο αυτοπροσδιορισμός της συνεπώς ως «Ελληνικής Εθνικής» έγινε ΠΡΙΝ την εμφάνιση της πολιτικής και νεωτερίστικης σημασίας της λέξεως «έθνος», που καθιέρωσε η Γαλλική Επανάσταση («la nation») και βεβαίως ΠΡΙΝ την ίδρυση του «Ελληνικού» Κράτους. Αν όμως είναι απλώς κωμικό το πρόσχημα της «σύγχυσης» (κάτι σαν να ζητάει ένας άθεος που ονομάζεται Χρήστος να μη λέγεται Χριστιανισμός ο Χριστιανισμός ή σαν να μην επιτρέπεται στον «Εθνικό Πειραιώς» να λέγεται έτσι για να μην προκαλείται «σύγχυση» πως είναι επίσημη ομάδα του κράτους), είναι εξαιρετικά επικίνδυνη η απρόσμενη πολιτική και νεωτερίστικη ανάγνωση των αμιγώς θρησκευτικών όρων «Εθνική» / «Εθνικός» της ονομασίας μας.

Κατανοούμε βεβαίως πως η συγκεκριμένη ανάγνωση έγινε προφανώς αναγκαστικά, προκειμένου να ακολουθήσει η επίκληση της υποτιθέμενης «σύγχυσης». Όμως αυτό δεν αίρει το επικίνδυνο αυτής, καθώς το «απλό» πρόβλημα της στερήσεως του πρώτου και βασικού δικαιώματός μας να υπάρχουμε μέσα στην ίδια μας την πατρίδα, μεταφέρθηκε σε λάθος πλαίσια, εντελώς άσχετα προς μία υπόθεση που είναι και παραμένει, το επαναλαμβάνουμε αυτό, καθαρά θρησκευτική. Μεταφέρθηκε σε πλαίσια που θα αποδειχθούν πολύ δυσάρεστα γι’ αυτό το ίδιο το «Ελληνικό» Κράτος, εάν δεν φροντίσει να έλξει γρήγορα – γρήγορα το ζήτημά μας έξω από αυτά.

Βεβαίως, ως συγκροτημένοι, νουνεχείς άνθρωποι, και πάνω από όλα πατριώτες, εμείς οι Έλληνες Εθνικοί δεν θα πυροδοτούσαμε ποτέ μια τέτοια ανωμαλία. Η «Ελληνική Εθνική Θρησκεία» πηγαίνει λοιπόν απλώς στο Εφετείο την υπόθεση της αναγνωρίσεώς της ως θρησκευτικό νομικό πρόσωπο κατά τον ν. 4301/2014 του οποίου πληροί ΟΛΕΣ τις προϋποθέσεις και γαλήνια αναμένει από το «Ελληνικό» Κράτος να τιμήσει, αυτή την φορά τουλάχιστον, τους δικούς του νόμους. Ειδικά όταν αυτό το ίδιο, επειδή ακριβώς της στερεί έως τώρα το θρησκευτικό νομικό πρόσωπο, την έχει τα τελευταία χρόνια υποχρεώσει μέσω άλλου Υπουργείου του, άδικα και παράλογα και παρά τις αρκετές έγγραφες διαμαρτυρίες της, σε καταβολή πολλών χιλιάδων ευρώ ως (άκουσον, άκουσον!) «τέλος επιτηδεύματος».

Καλούμε όλους τους Συνέλληνες, όλους τους Έλληνες Εθνικούς, σε αυξημένη συσπείρωση γύρω από τον επίσημο φορέα της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας και σε επίσης αυξημένη εγρήγορση. Αγνοώντας το πρόσθετο κόστος σε ενέργεια και χρήμα, εμείς θα τιμήσουμε στο έπακρο το κάλεσμα των Θεών μας και των ψυχών των προγόνων μας, μέσα σε αυτή την άδικη, κουραστική και ψυχοφθόρα διαδικασία. Δεν κάνουμε ούτε βήμα πίσω.
Θα δικαιωθούμε!

Περιοδικό "Ιδεών Άντρον"

Περιοδικό "Ιδεών Άντρον"
Επίσημη έκδοση της Οργάνωσης "Θύρσος Έλληνες Εθνικοί"