Σάββατο, 21 Ιουνίου 2014

Καλό Ηλιοστάσιο - Great and Happy Solstice

Ο Οίκος του Θύρσου, υποδέχτηκε σήμερα το πρώτο Φως με Τιμές, μετά από ολονύκτια παραμονή μας στον χώρο της Ιεροπραξίας, τον Βασιλέα Ήλιο.
Το Στέμμα του Πατέρα, τα μύρια Άστρα, Οδηγοί μας και το Ζωογόνο Πυρ, οι Φλόγες που αποστέλλονται προς τη Γη, να ευλογούν τα Έθνη πάντα και να τα εμπνέουν προς την Αρετή.
Χρόνια Πολλά με Σοφία, Καλό Ηλιοστάσιο!


The House of Thyrsos, with Honors, welcomed today The First Light- The King Sun, after an all night long staying in the place were our Rite has taken place.
The Crown of our Father, the myriad Stars, our Guides, and the Life giving Fire, the Flames that fertilize the Earth, may Bless the Natιons always, and may they inspire them towards Arete.
A long years time may be with Wisdom, and a Great Happy Solstice!Δεν υπάρχουν σχόλια:

Περιοδικό "Ιδεών Άντρον"

Περιοδικό "Ιδεών Άντρον"
Επίσημη έκδοση της Οργάνωσης "Θύρσος Έλληνες Εθνικοί"