Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2016

We are One

Η θεμελιώδης διαφορά, στην έννοια μίας «άνωθεν και έξωθεν σωτηρίας» του σύγχρονου κόσμου
και μίας συμμετοχικής απελευθέρωσης, του Παραδοσιακού Ανθρώπου, όπως εκφράζεται ακόμη και στην ποίηση, εντοπίζεται στο Τίμημα και το Ζητούμενο.
Το ατομικό και δύστροπο «εγώ», απέναντι στο υπεύθυνο και ολόκληρο «εμείς».

Για τις Πατρίδες της Ευρώπης, σύντομα θα ηχήσει ξανά το Βούκινο της Ευθύνης.

"Παιδιά όλων των σκλάβων
Ενωμένοι και Υπερήφανοι
Εγερθείτε από το σκοτάδι και τον πόνο
Ένα άρμα από Κεραυνό και Χρυσό
θα έλθει ηχηρό
και ένας πολεμιστής του Κεραυνού και της Βροχής

Με μαλλιά λευκά όπως το χιόνι
Ατσάλινη Σφύρα
Να σας απελευθερώσει από τις αλυσίδες

Και να σας οδηγήσει όλους
εκεί που τα άλογα τρέχουν ελεύθερα
και οι Ψυχές των Αρχαίων Βασιλεύουν
."

The fundamental difference in the concept of a "from above and outside salvation" of the modern world
and a participatory liberty of the Traditional Man, as expressed even in poetry, is located in Price to pay and the Cause to fight about.
The individual and surly "I", towards the responsible and the whole of 'us'.

For Europe’s Homelands will soon sound the Conch of Responsibility again.


"Children
of all slaves
Unite and proud
Rise out of darkness and pain
A chariot of thunder and gold
Will come loud
And a warrior of thunder and rain
With hair as white as snow
Hammer of steel To set you free of your chainsAnd to lead you all
Where horses run free
And the souls of the ancient ones reign"


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Περιοδικό "Ιδεών Άντρον"

Περιοδικό "Ιδεών Άντρον"
Επίσημη έκδοση της Οργάνωσης "Θύρσος Έλληνες Εθνικοί"