Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012

Pagan Heart


                                                  
                                                       We are victorious!
                                                       For we have seen our blood running and we bleed no more!
                                                       We are undefeated!
                                                       For we have seen our Temples burning, and we weep no more!
                                                       We are Wise!
                                                       For we have seen our Groves burnt to the ground, and we hide no more!
                                                       We are Free!
                                                        For we have seen our bodies scattered and we die no more!
                                                       We are Pagans!
                                                        For we have Father the Sun! And fear no more!
                                                    For Those who oppose since centuries ago, may you speak no more..
                     
Thiseas Lykos, March, 2788 
                                                     

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Περιοδικό "Ιδεών Άντρον"

Περιοδικό "Ιδεών Άντρον"
Επίσημη έκδοση της Οργάνωσης "Θύρσος Έλληνες Εθνικοί"