Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2012

Υψώνεται..- He is Rising

Οι Ώρες που Φέρουν τις Εποχές και τη Δικαιοσύνη της Τάξης, συνοδεύουν τον
 Μέγα Υπερίωνα, καθώς Κορυφώνει την Ισχύ Του
.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Περιοδικό "Ιδεών Άντρον"

Περιοδικό "Ιδεών Άντρον"
Επίσημη έκδοση της Οργάνωσης "Θύρσος Έλληνες Εθνικοί"