Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2014

"Umwertung aller Werte"


"Umwertung aller Werte"
"Revaluation of all values"
The most bloody battlefield between Tradition and modernism
"Αναδόμηση όλων των αξιών".
Το πιο ματωμένο πεδίο μάχης ανάμεσα στην Παράδοση και τον Νεωτερισμό

Δεν υπάρχουν σχόλια: