Τρίτη, 25 Μαρτίου 2014

Η Ψυχή της Γης μας - The Soul of our Land

"Οι ναοί βασιλιά, είναι η ψυχή της υπαίθρου . Αποτελούν τα πρώτα δείγματα οικήσεως της υπαίθρου και έχουν φτάσει σε εμάς από γενεά σε γενεά."

"Ψυχή γαρ, ω βασιλεύ,τοις αγροίς τα ιερά προοίμια της εν τοις αγροίς κτίσεως γεγενημένα και δια π
ολλών γενεών εις τους νυν όντας αφιγμένα"
Λιβάνιος-Υπέρ των Ιερών.

Για αυτό πολεμάμε λοιπόν, για την Ψυχή της Γης μας.

"The temples king, is the soul of the countryside. Represent the first examples of Rural Housing and have come to us from generation to generation."
Libanius- Defending the Temples

This is what we, the Gentiles, are fighting for: the Soul of our Land.

Δεν υπάρχουν σχόλια: