Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2014

Της Εποχής που ποτέ δεν έσβησε / Of the Era that still is

The Golden Age was first; when Man, yet new,
No rule but uncorrupted Reason knew:
And, with a native bent, did good pursue.
Unforc'd by punishment, un-aw'd by fear.
His words were simple, and his soul sincere;
Needless was written law, where none opprest:
The law of Man was written in his breast
"Ovid's Metamorhoses"

Find the Line of your relatives deep inside, the one that connects you with your Ancestrors in the Golden Age. Open the way to Life as she can blossom against insurmountable obstacles. A new Spring of a world that has never stop to exist.
May you Light Fires on the Altars of all Gods!

Η Χρυσή Εποχή ήταν  πρώτη. Όταν άνθρωπος ήταν νέος ακόμη,
Κανένα κανόνα άλλον παρά την αδιάφθορη Αιτία ήξερε.
Και, από εγγενή κλίση, επεδίωκε το καλό.
Όχι εξαναγκαζόμενος από τιμωρία, ούτε κατεχόμενος από  φόβο.
Τα λόγια του ήταν απλά και ειλικρινής η ψυχή του.
Περιττό ήταν να γραφεί δίκαιο, όταν κανένας δεν καταπιεζόταν:
Ο νόμος του Ανθρώπου γράφτηκε ήταν γραμμένος στο στήθος του
"Οβίδιος Μεταμορφώσεις"

Βρες τη συγγενική Γραμμή βαθειά μέσα σου, αυτή που σε ενώνει με τους Προγόνους της Χρυσής Εποχής. Άνοιξε το δρόμο στη Ζωή, γιατί αυτή Ανθεί ακόμη και απέναντι στα πιο ανυπέρβλητα εμπόδια. Μία Άνοιξη ενός κόσμου που ποτέ δεν έπαψε να υφίσταται.
Είθε να ανάψουμε τις Πυρές στους Βωμούς όλων των Θεών!
Δεν υπάρχουν σχόλια: