Σάββατο, 5 Απριλίου 2014

Again Will The Fire Burn

Ένα εξαιρετικό τραγούδι και ταυτόχρονα ένα εξαιρετικό ποίημα.
Η Θέληση του Ανθρώπου να αποδράσει από το βαθύ σκοτάδι που μας περιβάλλει, μπορεί να βρει πολλές μορφές στη συμβολιστική. Για εμένα, σε αυτό το τραγούδι, μπορεί να εντοπίσει κανείς την περιγραφή της αέναης μάχης του ανθρώπου να αντιμετωπίσει τα κατώτερα και πιο τερατώδη τμήματα του εαυτού του ώστε να ανελιχθεί και να κερδίσει την Πνευματική και διανοητική ελευθερία του.
Ενάντια σε κάθε ολοκληρωτισμό.


Φωνές σαν άνεμος ...
Δίχως λέξεις οι ψίθυροι τους ...
Τους ακούω!
Περιπλανιέμαι μόνος μου,  ξεστρατισμένος από  το μονοπάτι
Χαμένος στις θύελλες της απελπισίας

Βλέπω τις σκιές να σπαταλούν τα τελευταία όνειρά τους
Κρύβοντας τα δεινά τους ... μόνο για τον εαυτό τους
Μόνο με τον φόβο να παραμένει

Ωστόσο, μπορείς πάντα να είσαι ελεύθερος
Και τα όνειρα σαν τα κοράκια επιστρέφουν
Μερικοί νόες όπως τα διαμάντια επιβιώνουν
Και πάλι θα καίει η Φωτιά

Ένταση στον αέρα ...
Σαν κρυστάλλινες καμπάνες...
Τώρα άκουσε!
Βαθιά αναζήτησε μυαλό στο σου και πάλι
Η Μαγική ουσία είναι εκεί!

Έφερα τη φλόγα μου πίσω από τις σκιές
Χαμένος  στα κρύα σκοτάδια αυτού του κόσμου
Η Θέληση είναι η δύναμη που Χαιρετίζω!

Ωστόσο, μπορείς πάντα να είσαι ελεύθερος
Και τα όνειρα σαν τα κοράκια επιστρέφουν
Μερικοί νόες όπως τα διαμάντια επιβιώνουν
Και πάλι θα καίει η Φωτιά


..............................................................................................................................................................
An excellent song, an excellent poem at the same time.
The Will of man to escape the deep darkness that surrounds us, can find its symbolism in so many aspects.
For me, the clear allegory on this song can be seen as the ongoing and neverending Fate of Man to struggle against the lowest and most monsterous parts of himself on his trying to succed Spiritual and Mental freedom.
Against all kinds of totalitarianism.

The Lyrics :
Voices like wind...
Wordless their whispers...
I hear them!
Wandering alone, strayed from the path
Lost in the gales of despair

I see the shades wasting their last dreams
Hiding their woes... just for themselves
Only with fear as remains

Yet free you always can be
And dreams like ravens return
Some minds like diamonds survive
Again will the fire burn

Strain in the air...
Like crystal bells...
Now listen!
Deep in your mind search once again
Magical essence is there!

I brought my flame back from the shadows
Lost in the cold darks of this world
Will is the power I hail!

Yet free you always can be
And dreams like ravens return
Some minds like diamonds survive
Again will the fire burn


Δεν υπάρχουν σχόλια: