Σάββατο, 15 Αυγούστου 2015

Συνέργεια - SynergyThere is a reflection on every man’s and every woman’s soul.
A reflection, that reveals where your heart really belongs to. What the destination was since the very beginning.
As time is really nothing than an artificial consideration of mater decaying in front of our eyes, the Homeland of each Soul, has nothing to do with the evolution of technology or the evolution of science on the battle against natural decay. We could still have our mind and Spirit clean and Prosperous than enslaved, a condition we feel more or less today.
 It is up to each one and up to synergy of the people of common ethos to arrive safely in the genuine Homelands.
Synergy. A magical word.

 Υπάρχει μία αντανάκλαση μέσα στο είναι καθενός μας.
Μία αντανάκλαση που αποκαλύπτει που βρίσκει Πατρίδα η καρδιά σου. Που βρισκόταν ο αληθινός προορισμός σου από την αρχή.
Καθώς ο χρόνος δεν αποτελεί τίποτε άλλο παρά μία τεχνητή κατασκευασμένη αντίληψη για να αντιληφθούμε τη φθορά της ύλης, η αληθινή και αδιατάρακτη Πατρίδα, δεν επηρεάζεται καθόλου μέσα από την εξέλιξη της τεχνολογία ή των επιστημών στη μάχη ενάντια στη φυσική φθορά μας.
Θα μπορούσαμε, εξελισσόμενοι, να διατηρούμε Ψυχή και Νου καθαρούς και ευημερείς, παρά δέσμιους και υποταγμένους όπως λίγο ή πολύ αισθάνονται όλοι σήμερα.
Η διαδρομή είναι ανοιχτή, και αποτελεί μόνον απόφαση εκάστου και ταυτόχρονα απόφαση για Συνέργεια όλων των ανθρώπων των κοινών Εθών για να βαδίσουν με ασφάλεια συνειδήσεως προς την Αυθεντική μας Πατρίδα.
Συνέργεια. Μία μαγική λέξη.


Δεν υπάρχουν σχόλια: