Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2015

"Sonne Hagal - Odin". Φωτιά μέσα στις ερμητικά κλειστές ψυχές. / Setting fire in the wide shut souls

Το πιο όμορφο, και για αυτό επικίνδυνο, με τους στίχους σε ένα τραγούδι ή σε ένα ποίημα, είναι ότι αυτοί βρίσκουν τις ανοιχτές χαραμάδες που έχει μία προσωπικότητα, εισέρχονται εντός και σκορπίζουν φωτιά στα μύχια.
Αναλόγως με το τι κρύβει κανείς μέσα του και είναι ξερό, διψασμένο και αναζητεί να διαφύγει έστω και ως βίαιος καπνός, οι φλόγες των στίχων, σε αυτό ακριβώς θα βάλουνε φωτιά.
Το παρακάτω τραγούδι των αγαπημένων Sonne Hagal, μπορεί με ευκολία να βάλει φωτιές κάτω και από τα πιο κλειδωμένα βλέφαρα.
Γνωρίζω ότι κάποιοι, αν υποπέσει στην αντίληψή τους, μπορεί και να εξαγριωθούν.
Αλλά, αυτή ακριβώς είναι και η Θέλησή των στίχων.
Να υπενθυμίσει ότι είναι ασταμάτητοι.."Οι ρούνοι θα σε χαιρετίσουν,
 άκου λοιπόν προσεκτικά.
Ποτέ δεν θα σταματήσουμε, μέχρι να έχουμε τη νίκη μας!
Μην προσπαθήσετε να μας πολεμήσετε
θα είστε εσείς το θύμα, εσείς!
Ο αγώνας μας συνεχίζεται
και θα είναι το τελευταίο που θα κάνουμε!
Είμαστε η υπερηφάνεια της Ευρώπης
και βαδίζουμε στη γραμμή!
Οι Θεοί μας, μας καθοδηγούν
μέσα από όλους τους χρόνους..
Προστατευμένοι με τον Χάγκαλαζ,
είμαστε ακατανίκητοι!
Θέτουμε τη στάση μας,
την ευλογία του Όντιν, και σιδερένια θέληση!
Όντιν!
Όντιν!
Όντιν!
Όντιν!
Όντιν!
"

The most beautiful, and therefore dangerous, with the lyrics in a song or a poem, is that they find the open cracks that a personality
had, entering into and scatter the fire in the very depths.
Depending on what one conceals inside and is far dry, thirsty and seeks to escape even as violent smoke, the flames of the lyrics, that is exactly what firing.
The following song of the favorite Sonne Hagal, can easily set fires with gigantic flames even behind the most locked eyelids.
I know that some people, if they come across on this song and its lyrics will be angry.
But this is precisely the Will of the lyrics of the Song.
To recall, that it is truly unstoppable..

" The runes will hail on you
so listen carefully
we'll never stop until we have our victory!
Don't try to fight us
you'll be the victim' you!
Our fight is going on
and its the last thing we'll do!
We are europes pride
and were marching in the line!
Our Gods are guiding us
through all the times...
Embalmed with hagalaz,
were unconquerable!
We set our stance,
Odin's blessing, and iron will!
Odin!
Odin!
Odin!
Odin!
Odin!
"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Περιοδικό "Ιδεών Άντρον"

Περιοδικό "Ιδεών Άντρον"
Επίσημη έκδοση της Οργάνωσης "Θύρσος Έλληνες Εθνικοί"