Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2011

Οι ποιητές της Παράδοσης τραγουδούν για την Ευρώπη..

Η Ευρώπη μπροστά στη φυσική εξέλιξη των πραγμάτων καθώς ο Χειμώνας βαθαίνει..
Οι Ποιητές της Παράδοσης ξέρουν από πολύ καιρό, ότι οι υπόλοιποι μόλις τώρα αρχίζουν αμυδρά να αντιλαμβάνονται.
Ο Γηραιά Ήπειρος κοιτάζεται τρομαγμένη στον καθρέφτη της..

Mørkheim - Maanesang

Maanen lyser i natten
vaager over fager mand
Midgaards marker er grønne
den tærende ild
har lagt sig ned
Hel er ikke saa mørk som før
natten den er ej ond
Heimdalls slægt er atter fri
fra Jahves grumme klo.

English translation of "Moon Song":

The Moon is glowing in the night
watching over fair man
the fields of Midgard are green
the wasting fire
has laid itself down
Hel is not as dark as before
the night is not evil
Heimdall's kin is yet again free
from the cruel hand of Yahweh

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Περιοδικό "Ιδεών Άντρον"

Περιοδικό "Ιδεών Άντρον"
Επίσημη έκδοση της Οργάνωσης "Θύρσος Έλληνες Εθνικοί"