Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2013

Είπατε τω αλιάστω βασιλεί:

Είπατε τω βασιλεί :

Έχομεν Καλύβας τας Οικίας μας δια τον Θείον Φοίβο, Μάντιδα Δάφνην Θαλερά στην Ιερά μας Γαία, Παγάν λαλούσα, ρέουσα ξανά. Άσβεστο το Πυρ εις τας Ψυχάς ημών .
Ύπαγε αλίαστε! Δαίδαλον Αυλά δεν δύνασαι συντρίψειν.


"Θύρσος" - Οίκος Ελλήνων ΕθνικώνΔεν υπάρχουν σχόλια:

Περιοδικό "Ιδεών Άντρον"

Περιοδικό "Ιδεών Άντρον"
Επίσημη έκδοση της Οργάνωσης "Θύρσος Έλληνες Εθνικοί"