Σάββατο, 11 Ιουλίου 2015

"If it is our choice" - "Αν το επιλέξουμε"


Europa, is beyond fear. Of any kind. It Is a Kingdom on Time's High Cliffs. Nations are strong. As long as we are by a joyful hail singing, together.
Always many and thus, truly rich is Spirit, heading on the way of our own identity's glorious ways, of our unique Ethos. Yes, Europa is us. All who shall be Her Defenders.

.................................................................

Η αυθεντική Ευρώπη βρίσκεται πέραν από το φόβο.Οποιουδήποτε είδους.
Είναι ένα Βασίλειο χτισμένο στους Υψηλούς Βράχους τους Χρόνου. Τα Έθνη είναι δυνατά. Όσο είμαστε ενωμένοι τραγουδώντας χαιρετισμούς ανάμεσά μας.
Πάντοτε πολλοί ως Έθνη, και άρα Πλούσιοι στο Πνεύμα, κατευθυνόμαστε προς την οδό της μοναδικής μας ταυτότητος που έκαστος φέρει, του Έθους μας. Ναι.Η Ευρώπη είμαστε εμείς. Αυτοί που θα την Υπερασπιστούμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: