Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2015

Μαζί - Together

Let us wake the Dragon of our Soil, and let the High Gods Shine Upon Europa!
For our Fatherlands are stronger than the modern plagues.

Ας Ξυπνήσουμε τον Δράκοντα της Γης μας, και οι Θεοί μας να Ευλογούν την Ευρώπη μας!
Οι Πατρίδες μας είναι ισχυρότερες από τις νεωτεριστικές πανούκλες.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Περιοδικό "Ιδεών Άντρον"

Περιοδικό "Ιδεών Άντρον"
Επίσημη έκδοση της Οργάνωσης "Θύρσος Έλληνες Εθνικοί"