Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2013

Σχήματα Σοφίας


Excellent shapes that Nature draws around us.
Fountains of Sacred spreading the One Eyed's Carvings of Wisdom.
Runes Feoh and Algiz formed in the Sky of Attica..

Τέλειες μορφές που η Φύση ζωγραφίζει γύρω μας.
Πηγές του Ιερού αναβλύζουν Χαράξεις Σοφίας του Μονόφθαλμου Πατέρα.
Οι Ρούνοι Φέοχ και Αλγκίζ με φόντο τον Αττικό Ουρανό..Δεν υπάρχουν σχόλια:

Περιοδικό "Ιδεών Άντρον"

Περιοδικό "Ιδεών Άντρον"
Επίσημη έκδοση της Οργάνωσης "Θύρσος Έλληνες Εθνικοί"