Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2013

Βασίλειον

Από τον Αλκαίο:
ΥΕΙ ΜΕΝ Ο ΖΕΥΣ, ΕΚ Δ' ΟΡΑΝΩ ΜΕΓΑΣ
ΧΕΙΜΩΝ, ΠΕΠΑΓΑΙΣΙΝ Δ' ΥΔΑΤΩΝ ΡΟΑΙ.
ΚΑΒΒΑΛΕ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝ', ΕΠΙ ΜΕΝ ΤΙΘΕΙΣ
ΠΥΡ, ΕΝ ΔΕ ΚΕΡΝΑΙΣ ΟΙΝΟΝ ΑΦΕΙΔΕΩΣ
ΜΕΛΙΧΡΟΝ, ΑΥΤΑΡ ΑΜΦΙ ΚΟΡΣΑ
ΜΟΛΘΑΚΟΝ ΑΜΦΙΤΙΘΕΙΣ ΓΝΟΦΑΛΛΟΝ

By Alcaeus:
Zeus is pouring; heavy storm is coming from the sky,
and the water streams turn to ice.
Defeat the winter!
put on a big fire, fill up your glass with sweet wine,
and lay your head on your soft pillow


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Περιοδικό "Ιδεών Άντρον"

Περιοδικό "Ιδεών Άντρον"
Επίσημη έκδοση της Οργάνωσης "Θύρσος Έλληνες Εθνικοί"