Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2013

Από Φωτιά
Ότι συμπυκνώνει η ποιητικότητα των λέξεων, ότι συμβολίζει η κίνηση των μορφών, απλώς περιμένει να ξεδιπλωθεί μέσα από εμένα, εσένα, εμάς.
Ότι μας έκανε Φωτιά, μας απελευθέρωσε στον Αέρα, μας έδωσε τη μορφή των Υδάτων, και μας οδηγεί ελεύθερ
ους στη Γη.

What compacts the poetry of words, what symbolize the move of the forms, awaits us to be relieved through me, you, us.
What made us Fire, released us on the Air, gave us the shape of Waters, lead us Free on Earth.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Περιοδικό "Ιδεών Άντρον"

Περιοδικό "Ιδεών Άντρον"
Επίσημη έκδοση της Οργάνωσης "Θύρσος Έλληνες Εθνικοί"