Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2013

Εις Δόξαν

For some, these days we aproaching, will celebrate tv-christmas, others shopmas, some others masses of any kind they can buy.
For us, these are the days of Fiery Glory, also of strengthen the Archetype within us. First of all, these days belongs to the King Sun! All Nations' children may rejoice!

Για κάποιους, αυτές οι ημέρες που πλησιάζουν είναι "χριστουγεννιάτικες", για άλλους επίσης "ψωνιζιάτικες" ή ότι άλλο "ικες" που μπορεί να επιλέγουν από τη γκάμα των επιδερμικών νεωτερισμών.
Για εμάς, αυτές είναι οι ημέρες της Πύρινης Δόξας. Επιπροσθέτως της ενδυνάμωσης των Αρχετύπων εντός μας. Πρώτα και πάνω από όλα, είναι οι ημέρες που ανήκουν στη Δόξα του Βασιλέα Ηλίου. Είθε τα Παιδιά των Εθνών να ευτυχούν!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Περιοδικό "Ιδεών Άντρον"

Περιοδικό "Ιδεών Άντρον"
Επίσημη έκδοση της Οργάνωσης "Θύρσος Έλληνες Εθνικοί"