Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2013

Πανσέληνος Δεκεμβρίου
Απόψε, Πανσέληνος Δεκεμβρίου. Θα έχουμε Ηλιοστάσιο με τη Σελήνη στη χάση της...
Στην Αγγλική γλώσσα ο Ομηρικός Ύμνος στη Σελήνη, για τους φίλους και Αδελφούς από το εξωτερικό.


December Full Moon Tonight. We shall have Solstice along with the Moon in her loss..

To Selene (Homeric Hymn)

(ll. 1-13) And next, sweet voiced Muses, daughters of Zeus, well- skilled in song, tell of the long-winged Moon. From her immortal head a radiance is shown from heaven and embraces earth; and great is the beauty that ariseth from her shining light. The air, unlit before, glows with the light of her golden crown, and her rays beam clear, whensoever bright Selene having bathed her lovely body in the waters of Ocean, and donned her far-gleaming, shining team, drives on her long-maned horses at full speed, at eventime in the mid-month: then her great orbit is full and then her beams shine brightest as she increases. So she is a sure token and a sign to mortal men.

(ll. 14-16) Once the Son of Cronos was joined with her in love; and she conceived and bare a daughter Pandia, exceeding lovely amongst the deathless gods.

(ll. 17-20) Hail, white-armed goddess, bright Selene, mild, bright-tressed queen! And now I will leave you and sing the glories of men half-divine, whose deeds minstrels, the servants of the Muses, celebrate with lovely lips.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Περιοδικό "Ιδεών Άντρον"

Περιοδικό "Ιδεών Άντρον"
Επίσημη έκδοση της Οργάνωσης "Θύρσος Έλληνες Εθνικοί"