Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2014

Last call for AWAKE

Those words, touches the inner depth of minds of a lot of people, since ’96 that those lyrics have been released’.
It sounded always like a last call of the consciousness on people’s minds.
Like a final chance for holding on to the true image of the Kosmos.

"Awake...for all is dying, even the dead
We are our Past failing to come back
All of us visionaires
with a rope around our neck"
On the link, the song:


Αυτοί οι στίχοι, αγγίζουν τα τρίσβαθα της ψυχής πολλών ανθρώπων από το «96» όταν και απελευθερώθηκαν από τον ποιητή εκ των έσω του.
Έμοιαζαν από την αρχή, σαν ένα τελευταίο κάλεσμα της συνείδησης των ανθρώπων που προσπαθούσε να έλθει σε επαφή με τη νόηση τους
Σαν μία τελευταία ευκαιρία να κρατηθούν στην αληθινή εικόνα του Κόσμου..

"Ξύπνα… γιατί όλα πεθαίνουν, ακόμη και οι νεκροί.
Είμαστε το Παρελθόν μας, που αποτυγχάνει να επιστρέψει
Όλοι μας οραματιστές
με ένα σκοινί γύρω από το λαιμό μας."
Ακολουθεί το τραγούδι:Δεν υπάρχουν σχόλια:

Περιοδικό "Ιδεών Άντρον"

Περιοδικό "Ιδεών Άντρον"
Επίσημη έκδοση της Οργάνωσης "Θύρσος Έλληνες Εθνικοί"