Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014

One LawΣεβάσου τους Θεούς σου και την Πατρίδα σου
Respect your gods and your country
Respectez vos dieux et votre pays
Rispetta i tuoi dèi e il tuo paese
Respecteer uw goden en uw land
Kunnioita jumalia ja maasi
Поважайте своїх богів і свою країну
Austa oma jumalate ja teie maa
Meas do déithe agus do thír
Respektieren Sie Ihre Götter und Ihr Land
Respekter dine guder og dit land
あなたの神とあなたの国を尊
Virða guðum ykkar og lands
Respete a sus dioses y su país
Decretum tuum: deos tuos, et terram,
Respekter dine guder og ditt land
Respeite seus deuses e seu país
Respecte zeii voștri și țara dumneavoastră
Respektera dina gudar och ditt land
Respektujte své bohy a svou zemi
Rešpektujte svojich bohov a svoju krajinu
Gerbti savo dievų ir savo šalį

Δεν υπάρχουν σχόλια: