Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2014

Εμείς και όχι Εγώ / Us, not IMonotheism’s largest defeat suffered ultimately, (monotheism or otherwise the “out of the Kosmos” absurd theology), and this defeat will cost him in the future, is that he did not succeeded on turning us all into people stray units, who are anxious for individual salvation without calculating their position in the Whole and responsibility towards it , and therefore to everyone and everything that exists.
Today's people, in their majority , remain captives of a sterile " I " , ie the more precise expression of an extra-terrestrial god worship .
God outside the world = man outside society .

We Remain Gentiles , we preserve the Nations living . We are the Guardians under any circumstances, so, we are those who will Continue.Η μεγαλύτερη ήττα που υπέστη τελικά ο μονοθεισμός ή αλλιώς η εξωκοσμική παράλογη θεολογία στις ημέρες μας, και αυτή η ήττα θα του στοιχίσει μελλοντικά, είναι ότι δεν κατάφερε τελικά να μας μετατρέψει όλους σε περιφερόμενα άτομα-μονάδες, που αγωνιούν για την ατομική σωτηρία τους δίχως όμως να υπολογίζουν τη θέση τους στο Όλον και την ευθύνη τους προς αυτό, άρα και προς όλους και όλα.
Οι σημερινοί άνθρωποι, στη πλειοψηφία τους, παραμένουν αιχμάλωτοι ενός στείρου "εγώ", δηλαδή της ακριβέστερης έκφρασης της λατρείας ενός εξωκοσμικού θεού.
Θεος εκτός κόσμου = άνθρωπος εκτός κοινωνίας.

Παραμένουμε Έθνικοί, διατηρούμε τα Έθνη Ζωντανα. Είμαστε οι Φύλακες, είμαστε οι Συνεχιστές.


Δεν υπάρχουν σχόλια: