Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013

Κινούμενα Σημεία


 
Τί είμαστε αλήθεια, παρά σημεία εν κινήσει, ενωμένα με Θέληση,
χορεύοντας εύτακτα γύρω από το Αιώνιο Κοσμικό Πυρ?

What are we truly, rather than moving spots, bonded by strong Will,
dancing in order around the Eternal Cosmic Fire?


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Περιοδικό "Ιδεών Άντρον"

Περιοδικό "Ιδεών Άντρον"
Επίσημη έκδοση της Οργάνωσης "Θύρσος Έλληνες Εθνικοί"