Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2013

Δυτικά της Σελήνης, Ανατολικά του Ηλίου




    "Still round the corner there may wait
    A new road or a secret gate,
    And though I oft have passed them by,
    A day will come at last when I
    Shall take the hidden paths that run
    West of the Moon, East of the Sun".

«Στη στροφή της  γωνίας μπορεί να περιμένει εκεί
     Ένας νέος δρόμος ή μια μυστική πύλη,
     Και αν και συχνά να τους έχω προσπεράσει,
     Θα έρθει επιτέλους μια μέρα , όταν θα
     πάρω τα κρυφά μονοπάτια που διατρέχουν
     Δυτικά της Σελήνης, Ανατολικά του Ηλίου.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Περιοδικό "Ιδεών Άντρον"

Περιοδικό "Ιδεών Άντρον"
Επίσημη έκδοση της Οργάνωσης "Θύρσος Έλληνες Εθνικοί"