Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2013

'Ηρα / Juno

Ομηρικός Ύμνος στην Θεά Ήρα
Homeric Hymn to Goddess Hera

Η απεικόνιση, είναι από πίνακα του "1911" που δείχνει τη Θεά Ήρα/Ιούνο με το Ιερό πτηνό Της.
The artwork is from "1911" showing Hera/Juno with Her sacred bird.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Περιοδικό "Ιδεών Άντρον"

Περιοδικό "Ιδεών Άντρον"
Επίσημη έκδοση της Οργάνωσης "Θύρσος Έλληνες Εθνικοί"