Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2013

Λιγότερο φως


Οι ημέρες χάνουν το φως τους όλο και περισσότερο καθώς βαδίζουμε προς τον Δεκέμβριο. Ο Ενιαύσιος Ηρακλέας, προσμένει πάντα στις Πύλες του Χρόνου, οι οποίες στενεύουν πια, αλλά όπως κάθε φορά, για λίγο μόνον.
Πάντα ο Άνακτας επιστρέφει..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Περιοδικό "Ιδεών Άντρον"

Περιοδικό "Ιδεών Άντρον"
Επίσημη έκδοση της Οργάνωσης "Θύρσος Έλληνες Εθνικοί"