Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2013

Υπομονή, Θέληση, Προσευχή.

"I wield the weapons of Mithras and the Light. No darkness may stand
against them."

"Κραδαίνω τα Όπλα του Μίθρα και του Φωτός. Κανένα σκοτάδι ας μη σταθεί ενάντιά τους"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Περιοδικό "Ιδεών Άντρον"

Περιοδικό "Ιδεών Άντρον"
Επίσημη έκδοση της Οργάνωσης "Θύρσος Έλληνες Εθνικοί"